Endodoncja

Leczenie endodontyczne potocznie zwane kanałowym jest zalecane przy bardzo głębokich ubytkach próchniczych, martwicy miazgi, po złamaniu lub zwichnięciu zęba, czasami ze wskazań protetycznych przed wykonaniem korony lub mostu.
Typowym objawem zapalenia nerwu jest ćmiący ból zęba, nadwrażliwość podczas spożywania ciepłych lub zimnych posiłków a także ciągły albo pulsujący ból.


Leczenie wykonuje się za pomocą bardzo cienkich (od 0,06 do 0,40 mm) narzędzi piłująco-penetrujących ręcznych lub maszynowych. W Perfect Smile do opracowania kanałów używamy nowoczesnych systemów maszynowych Wave One oraz Reciproc. Następnie kanały wypełniamy za pomocą gutaperki oraz uszczelniaczy.

Do powodzenia leczenia kanałowego niezbędna jest również prawidłowa ocena długości leczonego kanału oraz diagnostyka rentgenowska. W tym celu używamy najnowszej generacji endometru Raypex 6 oraz cyfrowy aparat rentgenowski, który pozwala zmniejszyć dawkę promieniowania do niezbędnego minimum.

in_5

raypex